Coğrafi Konum

COĞRAFİ KONUM
Çanakkale, Türkiyenin kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadasının Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış, Gelibolu Yarımadası ile Anadolunun uzantısı olan Biga yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir.25-35 ve 27-45 doğu boylamları ile 39-30 ve 40-45 kuzey enlemleri arasında 9.737 km.lik bir alanda kurulmuş olup, doğu ve Güneydoğu yönünde Balıkesir ili, batıda Ege denizi, Kuzeybatıda Edirne ili, kuzeyde Tekirdağ ili ile Marmara denizi tarafından çevrelenmiştir.