İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

KOBİ HIZLANDIRICI DESTEĞİ

  • 03.03.2020
  • canakkaletso

Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) Nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellenmiştir. Bu çalışma programına göre KOBİ Aracı Faz 2 programının adı Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK) Hızlandırıcı olarak değişmiş olup 09 Ekim 2019 çağrı kesim tarihinden itibaren yapılan güncellemelere göre başvuru kabul edilecektir.

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı)’nın Özellikleri

Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
KOBİ'ler sadece tek başlarına başvurabilecektir.
Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.


Faz 2 (Hızlandırıcı): Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge

İnovasyonunun teknik fizibilitesini yapan ve ticarileşme potansiyelini araştıran KOBİ’ler ürünlerini ticarileştirmeye adım atmak için KOBİ Aracı Faz 2 (Hızlandırıcı)’ye başvurabilirler. Programın amacı pazara hâkim olabilecek yenilikçi ürün, hizmet ya da süreç ortaya çıkarmak; ticarileştirme stratejisi ve finansman planı içeren 30 sayfalık yatırımcı-hazır bir iş inovasyon planı oluşturmaktır.

Faaliyetler

Detaylı İş Planı
Geliştirme
Prototip Üretimi
Test
Minyatürleştirme
Büyütme
Pazar Uygulamaları
Araştırma
Çıktı

Yatırımcı-Hazır İş Planı
Proje Süresi

12-24 Ay


Güncellenen Faz 2 (Hızlandırıcı) programı ile birlikte hibe yanı sıra risk sermayesi yatırımı (blended finance) seçeneği ile beraber hizmete girecektir. Teknoloji Olgunluk Seviyesine (TRL) göre programın sağlayacağı fonlama sistemi de değişiklik gösterecektir. Buna göre;


Programa KOBİ’ler sadece tek başlarına başvurabileceklerdir.
Programa başvuracak bir KOBİ’lerin başvuracağı fonlanma seçenekleri artmıştır. proje boyunca sürdürülecek faaliyetler kapsamında inovasyonun TRL seviyesine göre KOBİ'ler "sadece hibe" ya da karma fonlama sistemi olarak geçen "blended finance -hibe ve risk finansmanı yatırımı-" seçeneğine başvurabileceklerdir.
KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yönelttiği soruları 30 sayfalık bir iş planı ile cevaplaması beklenmektedir. İş Planı hazırlarken dikkat edilecek hususlar “Proje Değerlendirme Kriterleri”nde belirtilmiştir.
Faz 2 (Hızlandırıcı) kapsamında desteklenebilecek faaliyetler demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme, pazar uygulamaları olabilir.
Proje çıktısı olarak “yatırımcı hazır” iş planı hazırlanmakta olup, toplam proje süresi 12-24 ay sürmektedir.
Faz 2 (Hızlandırıcı) değerlendirmeleri 3 aşamalı olacaktır: uzaktan değerlendirme, mülakat ve özel yatırım opsiyonu için durum tespiti (due diligence).
Hızlandırıcı (KOBİ Aracı Faz 2) değerlendirmeleri etki, mükemmeliyet ve uygulama kriterleri kapsamında teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiriciler tarafından uzaktan değerlendirilir. Her bir kriter 5 üzerinden puanlanır; her bir kriter için eşik puan 5 üzerinden 4'tür (her bir kriterin ağırlığı 1/3'tür); bir projenin eşik puanı 15 üzerinden 13’tür. 15 puan üzerinden 13 puan alan her projeye Avrupa Komisyonu “Mükemmeliyet Mührü” denilen kalite etiketi verir.
Projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve her bir başvuru dönemi için belirlenen bütçeye göre belirlenen firmalar projelerini sunmak üzere Brüksel’e mülakata çağrılır. Mülakat paneli teknoloji, sanayi, işletme ve finans sektöründen değerlendiricilerden oluşur. Mülakat 30 dakika sürecektir. Bu kısımdan geçen firmalarla Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi imzalanır.
Daha sonra Avrupa Komisyonu adına özel yatırım sürecini yönetmek üzere kurulan Özel Görevli Birim (SPV) firmaya yönelik durum tespitine başlar. Bu adımda firmanın finansmanı, pazardaki potansiyeli ve risk yapısı değerlendirilir. Durum tespiti pozitif olarak değerlendirilen firmanın yatırım süreçlerinin başlaması için Yatırım Komitesi’ne (Investment Committee) yönlendirilir. Yatırım Komitesi KOBİ’lere yapılacak özel yatırım kararlarından sorumlu, Avrupa Komisyonu tarafından atanan uzmanlardır. Yatırım Komitesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) dijital platformu üzerinden KOBİ ile ilgili yatırımcılar (co-investor) arasında eşleştirme yapar. Bu aşamada süreç şu şekilde devam eder:
Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi varsa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu ve yatırımcılar;
Yatırımcıdan/Yatırımcılardan KOBİ’ye ilgi yoksa Avrupa Komisyonu adına EIC Fonu yatırım yapmak üzere KOBİ ve yatırımcılar arasında anlaşma imzalanır.
Yapılacak yatırım karşılığında KOBİ’nin hissesinden alınacak pay %10 ile %25 arasında olacaktır. Yatırımcıların exit süresi (hisselerini satma süreleri) 7 ile 10 yıl (maksimum 15 yıl) arasında olacaktır.
Önümüzdeki dönem için çağrı kesim tarihleri: 9 Ekim 2019, 8 Ocak 2020, 18 Mart 2020, 19 Mayıs 2020, 7 Ekim 2020’dir.
Önümüzdeki dönem için mülakat tarihleri:
9 Ekim 2019 çağrı kesim tarihi için 18-22 Kasım 2019
8 Ocak 2020 çağrı kesim tarihi için 17-21 Şubat 2020
18 Mart 2020 çağrı kesim tarihi için 4-8 Mayıs 2020
19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihi için 29 Haziran-3 Temmuz 2020
7 Ekim 2020 çağrı kesim tarihi için 16-20 Kasım 2020'dir.
Mülakatlarda görevli jürileri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Güncellenen Çalışma Programı ile KOBİ Aracı’nda Meydana Gelen Değişiklikler

2018’de başlayan EIC Pilot Program kapsamında 2019 yılında Çalışma Programı’nda yapılan değişiklikler:

KOBİ Aracı Faz 1 son çağrı kapanış tarihi olan 5 Eylül 2019’dan itibaren devam etmeyecektir.
2019’da verilen 689.26 Milyon Avro’luk bütçenin %6’sı Faz 1; %85.6’sı Faz 2 hibesi; %5.4’ü Faz 2 özel finansmanı ve %3’lük kısmı aralarında eşit dağılmak suretiyle Faz 3, koçluk ve mentörlük hizmeti ve proje değerlendirmelerine ayrılmışken, 2020’de verilen 654 Milyon Avro’luk bütçenin %89’u Faz 2 hibesi; %8’i Faz 2 özel finansmanı ve %3’lük kısmı aralarında eşit dağılmak suretiyle Faz 3, koçluk ve mentörlük hizmeti ve proje değerlendirmelerine ayrılmıştır.
KOBİ Aracı Faz 2’nin ismi değişmiş; yeni programın adı Hızlandırıcı (EIC Accelerator Pilot Programme) olmuştur. Güncellemeler şunlardır:
Faz 2’ye yatırım opsiyonu gelmiş; eskiden beri süregelen hibe miktarına (0.50 M – 2.5 M Avro arasında) 15 M Avro ’ya kadar bir risk finansmanı seçeneği getirilmiştir.
KOBİ’ler başvuracakları inovasyon projesinin Teknoloji Olgunluk Seviyesine göre sadece hibe; karma finansman veya sadece risk finansmanı seçeneğine başvurabileceklerdir.
Risk finansmanı için ek bir değerlendirme süreci konulmuştur. Böylece mülakat aşamasından sonra başvurucu KOBİ’ye durum tespiti yapılacak, bu adımın geçilmesi durumunda EIC Fonu ve/veya özel yatırımcılar KOBİ’ye yatırım yapma sürecini başlatacaklardır.
Etki, mükemmeliyet ve uygulama başlıklarındaki değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları değişerek %33.3 olmuştur.
Faz 3’ün ismi genel olarak Faz 3 Hızlandırıcı Servisi (Business Accelerator Service) adını almıştır.


Faz 2 desteği alan firmalara koçluk verilecektir.


Ayrıntılı bilgi için: https://h2020.org.tr/tr/h2020/kobi-araci

 

 KOBİ HIZLANDIRICI DESTEĞİ

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi