21 Eylül 2017 Perşembe
 

 

 

Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Tavsiye Et

 

ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'ne 2017-2018 eğitim öğretim yılı için öğrenci taşıma işi hizmeti satın alınacaktır.

Taşımanın başlangıç noktası Çanakkale Merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonu, varış noktası ise Çınarlı köyü yolunda bulunan Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi'dir. Sabah pansiyondan çıkış saati 08.00, akşam okuldan çıkış saati 15.45'tir. Yatılı öğrenci sayısı 116'dır. 116 öğrenci sabah pansiyondan alınarak okula bırakılacak, akşam okul çıkış saatinde okuldan alınarak pansiyona bırakılacaktır. Ayrıca aynı güzergahta öğlen yemeklerini okula taşıyabilmesi için panelvan cinsi araca da ihtiyaç vardır. Taşıma işi başlangıcı 18.09.2017 itibariyle itibariyle planlanmakta olup, okulun yeni olması dolayısı ile olabilecek muhtemel gecikme halinde hizmet alımı bildirilecek tarihte başlayacak ve taşıma yapılmayan günler için ücret tahakkuk edilmeyecektir. Ekte bulunan Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulaması Araç Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi, Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağınız fiyat teklifinin 13.09.2017 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar kapalı zarf şeklinde Odamıza iletilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen tekliflerin değerlendirilmeyecektir. Not: Teklif aylık, öğrenci bazında hesaplanacaktır. TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASI ARAÇ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İlimiz Merkez İlçesi Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulaması (Ortaöğretim) kapsamında Çanakkale Merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonundan Çınarlı Köyü Yolundan bulunan Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi ne günü birlik ulaşımı sağlanan öğrencilerin taşıma hizmetinde aranacak şartlara ilişkin detaylar aşağıya çıkarılmıştır. Hizmet alımı işi isteklileri verdikleri teklif ile aranılan tüm şartları kabul etmiş sayılır ve yüklenici sıfatı kazandığı takdirde ilgili tüm belgeleri sunmak zorundadır. TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR 1- Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. 2- Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. 3- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. 4- Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. 5- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 6- Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. 7- Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. 8- Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. 9- Okul servis araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelasının üst kısmına okunabilecek şekilde sürücü hatalarının Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği telefon numarası yazılmalıdır. YÜKLENİCİ İLE TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 1- Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla, 2- Taşıma aracında ulaşımı sağlanan öğrencilerin eksiksiz olarak sağlıklı ve güvenli bir biçimde taşıma merkezi okula götürülüp, okuldan alınarak ikamet edilen yerleşim birimlerine getirilmesini sağlamakla, 3- Öğrencinin eğitim öğretime devam ettiği taşıma merkezi okulun giriş kapısında nöbetçi öğretmene veya yetkiliye teslim edilmesini sağlamakla, 4- Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak, 5- Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak. 6- Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, 7- Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, 8- Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak." 9- Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmak zorundadırlar, 10- Hizmet işinde kullanılan okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler. 11- Taşıma merkezi okul/kurum Müdürü ile birlikte servis araçları ile taşınan öğrencilerin isim listeleri ile kontrol edilmesini sağlamak, DİĞER HUSUSLAR 1- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulaması kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, yürürlükteki Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğine göre düzenlenir. İstekli veya yüklenici sıfatı kazananlar bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 2- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin ücretsiz taşınması haricindeki öğrenci taşıma uygulaması kapsamında kullanılan taşıma hizmetlerinde, ikinci fıkrasında istenen B2, D2, D4 yetki belgeleri ile rehber personel uygulaması kapsamında taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir.(Araçlar S (Servis) Plakalı olacaktır. 3- Tatil günleri ile Resmi Bayram vb. günlerde Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşıma Merkezi Okul Müdürlüğünün isteği doğrultusunda öğrencilerin ikamet ettiği yerden taşıma merkezi okula taşınmaları yüklenici tarafından sağlanacaktır. Fakat ilgili taşıma işine ilişkin herhangi bir ödeme tahakkuk ettirilmeyecek ve ödeme yapılmayacaktır. 4- Her eğitim öğretim döneminde 1 kereye mahsus olmak üzere Taşıma Merkezi Okul Müdürlüğünün isteği doğrultusunda İl Merkezine düzenlenen gezilerde taşıma hizmeti yüklenici tarafından sağlanacaktır. Fakat ilgili taşıma işine ilişkin herhangi bir ödeme tahakkuk ettirilmeyecek ve ödeme yapılmayacaktır. 5- Öğrenci sayısında artış veya azalma olduğu takdirde, varolan güzergah değişikliğe uğrayarak 5 kilometreye kadar arttırılabilecek olup, söz konusu değişikliğe ilişkin herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir. 6- İdare tarafından uygulanacak cezalar : Taşıma hizmeti işinin kısmen veya tamamen eksik olarak yapılması durumunda, aynı araç içinde yolcu taşıma işi yapıldığında vb. durumlarla karşılaşıldığında; - İlk defa yapıldığında 3 iş günü hakediş ücreti bedelinde para cezası - İkinci defa yapıldığında 6 iş günü hakediş ücreti bedelinde para cezası - Üçüncü defa yapıldığında ise sözleşmenin tek taraflı fesih cezası İle cezalandırılır. ( Ceza kesintileri yapılan kısım/birim iş hakedişi üzerinden hesaplanır )

12.09.2017

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

TÜM HABERLER

     
 

ÇANAKKALE TiCARET VE SANAYİ ODASI
ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Telefon: +90 (286) 217 10 14
Fax: +90 (286) 213 05 95