20 Mart 2018 Salı
 

 

 

Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Tavsiye Et

 
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartların sağlanamaması, yetki belgesi yenileme sürecinin geçirilmesi gibi nedenlerle yetki belgelerinde yaşanan iptaller konusunda yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetleri önlemek amacıyla Odamız, K Türü yetki belgesi düzenlemekle yetkili diğer Odaların yardım talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmiştir. Yapılan girişimler sonucunda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 23 Mayıs 2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikteki önemli değişiklikler ; • K1 yetki belgesi almış ve alacak olan gerçek kişiler için istenen asgari kapasite şartı 35 tonluk azami yüklü ağırlığından 30 ton’a indirilmiştir. (Bu asgari kapasite hesabı muafiyet kapsamında gerçek kişi olarak K1 yetki belgesi almış ve geçerli belgesi olanları kapsamamaktadır.) • Yetki belgesi yenileme süreci değiştirilmiştir. En son yayımlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi bitiş tarihinden itibaren; 270 takvim günü için yönetmelikte belirtilen yenileme ücreti, 271. Takvim günü ile 540 takvim günü arasında başvuruda bulunulması halinde geçerli tam ücretin % 25 i ödenmek suretiyle yenileme işlemleri yapılacaktır. • Yetki belgesi sahibin talebi üzerine birinci derece yakınlarından birine düzenlenirken adına belge düzenlenen kişinin yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlar durumda olması gerekmektedir. • Yetki belgesinin sahibinin talebi üzerine % 25 oranında hisse sahibi olduğu bir tüzel kişilik adına belge düzenlenirken adına yetki belgesi düzenlenecek tüzel kişiliğin devredilecek yetki belgesi için belirtilen tüm yönetmelik şartlarını sağlar durumda olması gerekmektedir. • Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ile ilgili yapılan değişiklik ile asgari kapasite kaybı sonrasında, asgari kapasitelerin kaybedildiği sürelerin toplamı 5 yıllık yetki belgesi süresi boyunca 540 takvim gününde fazla olamaz şeklinde düzeltilmiştir. • Yönetmeliğe eklenen geçici 10 madde ile “23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenir.” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu yönetmelik değişikliği ve ilgili mevzuat hükümleri www.kugm.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Üyelerimize ve yetki belgesi sahiplerine önemle duyurulur.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

TÜM HABERLER

     
 

ÇANAKKALE TiCARET VE SANAYİ ODASI
ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Telefon: +90 (286) 217 10 14
Fax: +90 (286) 213 05 95