1055 - 20 Mart 2018 Salı
ENGLISH

Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Tavsiye Et

 

 TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ 
 

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

Genel Kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. (TTK Madde 617)

 

Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

 

Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

 

Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır. (TTK Madde 617)

 

Bütün Payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. (TTK Madde 416)

Çağrısız genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Sözleşme değişikliklerinde TTK Madde 421’deki karar yetersayılarının oluşması gerekir.

Ticaret Sicil Müdürlüğünce Genel Kurul Tescilinde İstenen Evraklar

1-) Dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben)

2-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noterden 2 adet)

3-) Faaliyet Raporu

4-) Bilanço

5-) Gelir Tablosu

6-) Bilanço ve Gelir Tablosu için Damga Pulu Ödenti Makbuzu

7-) Hazirun Cetveli

8-) Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Türkiye Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

BELGE ÖRNEKLERİ

Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı ve Vekaletname örneği

Faaliyet raporu

Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Toplantı Tutanağı (Çağrılı)

Toplantı Tutanağı (Çağrısız)

Anonim Şirket Madde Tadil Örnekleri

Limited Şirket Madde Tadil Örnekleri 
 
ÇANAKKALE TiCARET VE SANAYİ ODASI
Bursa Yolu 7. Km. Organize
Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Telefon: +90 (286) 217 10 14
Fax: +90 (286) 213 05 95
EZİNE TEMSİLCİLİĞİ
Seferşah Mah. Adnan Menderes Cad.
Mavi Plaza Kat:3 NO:3 EZİNE / ÇANAKKALE
Telefon: +90 (286) 618 43 00
Fax: +90 (286) 618 58 53
ÇAN TEMSİLCİLİĞİ
Cumhuriyet Mah. Çanakkale CD.
Banka Sk. Efe Apt.Kat:1 Daire:3
ÇAN / ÇANAKKALE
TELEFON/FAKS: +90 (286)416 34 55
oda@canakkaletso.org.tr