İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
İş Makinası Tescili

İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ
İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı
İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.
İş Makinesinin Tescili
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.
İş Makinesinin Satış ve Devirleri
2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
İş Makinesinin Tescil Edilmesi İçin İstenen Belgeler:
1-Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben Dilekçe
2-İş Makinası Sahiplik belgesi;
a)Sıfır araçlar için Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak Gümrük Giriş Beyannamesi ve Gümrük Vergisinin ödendiğine dair Makbuz) *Teknik Belge (Ek:3)
b)İkinci el araçlar için Noter Satış Sözleşmesi(Noter tarafından iptal edilen Tescil Belgesi Sözleşmeye eklenecektir.)
NOT: Sahiplik belgelerinin Aslı veya Noter Tasdikli sureti kabul edilir.
3- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak Sahiplik Belgesi.
4-İmza Sirküleri/Beyannamesi veya Vekaletname
5-Oda harcı ve tescil belge bedeli olarak 2.340,00 -TL. Odamız veznesine yatırılır.
► İş Makinası Tescili Başvuru Dilekçesi
► Teknik Belge
Yetkili Personel:
Adı Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Tel No

Ercan Ekim Temsilcilik Memuru ercan@canakkaletso.org.tr 286 217 10 14 / 116

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi