İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Sigortacılık Hizmetleri

SİGORTA ACENTELERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
5684 sayılı Sigortacılık kanunun 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirlenen Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.
MADDE 4 – Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler
(1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Teknik personel unvanını taşıması.
b) Türkiye'de yerleşik olması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.
ç) Asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması.
d) Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
e) Ek-1'de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.
(2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye'de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları.
b) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.
c) Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
(1) Tüzel kişi acente müdürlerinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan nitelikler aranır.
(2) Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şart aranır.
(3) Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.
(3) Teknik Personel ve Yardımcı Teknik Personelde aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması,
c) Ek-1'de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,
ç) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması, gerekir.
(1) Ek-1'de yer alan mesleki deneyim süresini doldurmamış olanlar, yardımcı teknik personel unvanıyla işe başlatılabilir. Yardımcı teknik personel sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlık işlemlerini yapabilir. Yardımcı teknik personel, SEGEM sınavında başarılı olması kaydıyla Ek-1'de yer alan mesleki deneyim süresi sonunda teknik personel unvanını almaya hak kazanır.
(2) Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan personel ilgili acente kayıtlarına ayrıca işlenir.
(3) Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB'a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.
(4) Müsteşarlık, teknik personelin işlem yapma yetkisi ile buna ilişkin şartları sigorta dalları itibariyle belirlemeye ve ikinci fıkranın (ç) bendinde geçen yeterlilik sınavını bu dallar itibariyle lisanslama şeklinde yapmaya yetkilidir.
(5) Teknik personel ve yardımcı teknik personel yalnızca bir acenteye bağlı çalışabilir ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez.
(6) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.
Aranılan niteliklere haiz ve şartlara uygun kurulan Sigorta Acenteleri www.sigorta.org.tr İnternet adresinden ön başvuru yaparak, istenilen belgeler ile birlikte sistemin verdiği ön başvuru numarası ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
Yetkili Personel:
Adı Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Tel No
Ercan Ekim Temsilcilik Memuru  ercan@canakkaletso.org.tr 286 217 10 14 / 116
SİGORTA ACENTELERİ MEVZUATLARI, GENELGE VE YÖNETMELİKLERİ
► Sigortacılık Kanunu (5684 Sayılı) için aşağıda...
► Yönetmelik için aşağıda...
► Genelge için aşağıda...
► Usul ve Esaslar için aşağıda...
EK DOSYALAR
► Gerçek Sigorta Acenteleri İçin İstenilen Belgeler
► Tüzel Sigorta Acenteleri İçin İstenilen Belgeler
► Genel Müdür ve Şube Acenteleri İçin İstenilen Belgeler
► Genel Müdür - Form A
► EK-6 Form B
► EK-7 Mal Varlığı Beyanı
► EK-8 Sermaye Bilgisi
► EK-3 BİLGİ FORMU
► EK-1 Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim Şartları
► Fiziki Şart Tetkik Rapor Dilekçesi

Evraklar
Ad Boyut Tür Tarih
5684sigortacilik_kanunu.doc 368.1 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
EK-1-Ogrenim-Duzeyi-ve-Mesleki-Deneyim-Sartlari-211918 (1).doc 16.3 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
EK2_Usul_ve_Esaslar.doc 33.7 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
ek-3 bilgi formu.pdf 42.2 KB PDF Dosyası 12.03.2018
EK-6-Form-B.pdf 153.6 KB PDF Dosyası 12.03.2018
EK-7-Mal-Varligi-Beyani.pdf 176.7 KB PDF Dosyası 12.03.2018
EK-8-Sermaye-Bilgisi.pdf 190 KB PDF Dosyası 12.03.2018
Fiziki-Sart-Tetkik-Rapor-Dilekcesi.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
Genelge.pdf 629.2 KB PDF Dosyası 12.03.2018
Genel-Mudur---Form-A.pdf 141.2 KB PDF Dosyası 12.03.2018
Genel-Mudur-ve-Sube-Acenteleri-Icin-Istenilen-Belgeler.pdf 122.7 KB PDF Dosyası 12.03.2018
Gercek-Sigorta-Acenteleri-Icin-Istenilen-Belgeler.pdf 123.5 KB PDF Dosyası 12.03.2018
SIGORTA ACENTELIGI YONETMELIGI.doc 87 KB Microsoft Word Dosyası 12.03.2018
Tuzel-Sigorta-Acenteleri-Icin-Istenilen-Belgeler.pdf 123.5 KB PDF Dosyası 12.03.2018
0 Klasör, 14 Dosya

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi