İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ARTTI

  • 12.03.2018

10 Mart 2018 tarihli 30356 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile
 

“Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur.”
MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-9.htm

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ARTTI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi