İletişim Hattı +90 (286) 217 1014
Haberler

2022 ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  • 11.10.2022
  • canakkaletso
     Sayın Üyemiz,
     Odamız Organ Seçimlerinin 16 Ekim 2022 Pazar günü yapılacağını duyurmuş ve seçim süreci ile ilgili sizleri bilgilendirerek tüzel kişilerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için varsa eksik ve hatalı işlemlerini düzeltmelerini hatırlatmış idik. 
     Bilgilendirme amacı ile aşağıdaki konuların da açıklanmasına gerek görülmüştür:
     Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimleri 16 Ekim 2022 Pazar günü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezinde yapılacak olup, oy verme işlemi saat 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecektir.
     Kesinleşen seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren listeler 11 Ekim 2022 tarihinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının ilan yerine asılmak suretiyle ilan edilmiş  olup, bu listeler 11-12-13 Ekim 2022 tarihlerinde askıda kalacaktır.
     Oylar, oy verenin kimliğinin Oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
     Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.
     Sicil Tasdiknamelerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilcilerin tamamı tarafından imzalanmış ve aralarında oy kullandırılacak dilekçenin sandık kurulu başkanına verilmesi gerekir.
     Gerçek kişiler kimliklerini ibraz ederek oy kullanacaklardır.
     Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile Meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi aynı günde birlikte yapılacak olup, Meclis üyeliği için gösterilecek adayların Meslek Komitesi adayları arasından olması zorunludur.
     Meslek Komitelerine üye seçimi:
     1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 21 nolu meslek gruplarından meslek komitelerine 5 asıl ve 5 yedek üye;
     2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu meslek gruplarından meslek komitelerine 7 asıl ve 7 yedek üye seçilecektir.
     Oda Meclisine üye seçimi:
     1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 21 nolu meslek gruplarından Oda Meclisine 2 asıl ve 2 yedek üye;
     2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nolu meslek gruplarından Oda Meclisine 3 asıl ve 3 yedek üye seçilecektir.      
     Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçiminde her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılacaktır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne Meslek Komitesi asıl üye adayları, altına ise Meslek Komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılacak; Meclis asıl ve yedek üyesi adayları “Meslek Komitesi asıl üye adayları arasından olmak koşulu ile”  aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üye adaylarının yanlarına yazılarak belirtilecektir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılacaktır.
     Tüzel kişiler Meslek Komitesi ile Meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle oy pusulalarında Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği için tüzel kişinin unvanının yazılması zorunludur.
     Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 1 gün içinde Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini Odaya bildirmek zorundadır. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği seçiminde oy kullanamaz.
     Sayın Üyemiz,
     Tüzel kişi temsilcileri için geçerli olan yetki belgesi talep formu Odamız web sitesinde yer almaktadır.
     15 Ekim 2022 Cumartesi günü ve seçim günü de yetki belgesi verilecek olup, yetki belgesi verilmesi dışında herhangi tescil vb bir işlem yapılmayacaktır.
     Üyelerimizin son güne bırakmadan eksik işlemlerini tamamlamalarını, yetki belgelerini almalarını önemle hatırlatırız.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi